Phần mềm hữu ích với Internet
By Neal
#601980 dạo này fb hơi phập phù vào bằng skype kết nối không được nhưng may mà vào trực tiếp lại được

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Drudwas
By speed_love_xxx
#601983 Chịu khó search đi bạn, m thấy vấn đề này nhiều người hỏi lắm thì phải. M test 2 cách này đều thành công (Mạng VNPT), bạn làm thử nhé!

- Cách 1:

Sửa file host:


173.252.100.26 facebook.com

173.252.101.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.228.24 login.facebook.com

69.171.228.24 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.27 upload.facebook.com

173.252.100.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.27 graph.facebook.com

69.171.242.27 pixel.facebook.com

69.171.224.42 apps.facebook.com

Hoặc:


173.252.110.27 facebook.com

66.220.158.27 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.158.27 login.facebook.com

66.220.158.27 upload.facebook.com

69.171.242.27 graph.facebook.com

66.220.158.27 pixel.facebook.com

66.220.158.27 apps.facebook.com

Cách 2: Thêm số 0 vào truy cập bt.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By lonely4emy
#601986 Dùng dải host này nhé các bạn :

173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com


Tested VNPT, FPT. Thank bạn nhiều nhé
By bachkim_8k_9x
#601988 Dùng dải host này nhé các bạn :

173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com


Tested VNPT, FPT. bạn dùng dải host này, và gỡ hostpot ra nhé, chỉ dùng một trong 3 thứ là: đổi file host/ ultrasuft/ hostpot. k dùng đồng thời 2 hay 3 thứ nhé.

mình dùng mạng vnpt đổi file host vào bt. hai cách kia chỉ dùng cho biết.

nếu bạn đã từng cài hostpot thì gỡ ra trước nhé
By nuhongmongmanh_hp712
#601989 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! khỏi cần sửa host fake ip hay tool j cả
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement