Phần mềm hữu ích với Internet
By yoyocicidaudau_nhung
#601965 Sau đây mình xin trình bày cách sửa lỗi vào face và cả đăng ảnh trong face:


B1: vạn vào MyComputer rồi vào theo đường link C:\Windows\System32\drivers\etc


B2: kéo chuột đưa fire hots ra màn hình


B3: xóa fire hot cũ và thêm fire hot mới này vào

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com


153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.comB4: Ấn Fire -> Save


B5: kéo lại fire hots vào chỗ ban đầu


Ok, bạn đã sửa tahnhf công

Giờ thì tận hưởng đi nào
By dinhphdc
By starmoonkieu
#602005 mẹ no.máy mình mấy bữa vẫn zô được...hnay tự dưng dở chứng...chỉnh cả file host rồi mà k ăn thua...cao thủ nào khắc fục dùm với, dns cũng không được...mà dùng ultrasuf thì chậm lắm, ức chế lắm.........
By Covyll
#602006 mẹ no.máy mình mấy bữa vẫn zô được...hnay tự dưng dở chứng...chỉnh cả file host rồi mà k ăn thua...cao thủ nào khắc fục dùm với, dns cũng không được...mà dùng ultrasuf thì chậm lắm, ức chế lắm......... Máy mình dùng windows 7 cũng giống như bạn, cũng dùng đủ mọi cách mà vẫn không được, dùng hostsheld thì nó vào được 1 chút rồi máy tính lại tự khởi động lại tức thế chứ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement