Phần mềm hữu ích với Internet
By qt15gdinhdinhdinh
#601390 mình cũng từng dùng như thế nhưng chỉ có thể vào riêng fb mà thôi, còn các trang khác đều không thể vào được khi dùng cách này, dùng rất hạn chế Ủa... xài DNS đó mình vẫn vào mấy trang khác bình thường mà...
By vitienyeuem
#601391 Dãi IP 31. đã bị chặn rồi bạn nhé.

Xài cái này ok. Cập nhật vào: 26-03-2013 lúc 13:30


69.171.224.42 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.110.27 facebook.com

69.171.224.42 login.facebook.com

69.171.224.42 apps.facebook.com

173.252.73.52 upload.facebook.com

69.171.224.42 graph.facebook.com

69.171.224.42 register.facebook.com

173.252.73.52 vi-vn.connect.facebook.com

69.171.224.42 vi-vn.facebook.com

69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com

173.252.73.52 developers.facebook.com

69.171.224.42 error.facebook.com

69.171.224.42 upload.facebook.com

173.252.73.52 register.facebook.com

69.171.235.12 bigzipfiles.facebook.com

69.171.224.42 pixel.facebook.com

173.252.73.52 upload.facebook.com

69.171.224.42 register.facebook.com

69.171.235.13 bigzipfiles.facebook.com

173.252.73.52 pixel.facebook.com

23.64.146.110 s-static.ak.facebook.com Bạn ơi, host này không úp hình được, bấm vào nút chọn hình xong là ff bị crash ngay.
Blog Tâm sự:
By pedaudangiu6895
#601392 Ủa... xài DNS đó mình vẫn vào mấy trang khác bình thường mà... số bạn quá đỏ, số mình quá nhọ
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online