Phần mềm hữu ích với Internet
By Phepthuat_TheCharmedOnes
#601380 Test thử phát!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tran_thuy_phuong
#601381 ủa... bây giờ mình xài mạng VNPT hok cần sửa file Host vẫn lên Facebook được bình thường mà... chỉ cần xài DNS 8888 8844 thui..... mình cũng từng dùng như thế nhưng chỉ có thể vào riêng fb mà thôi, còn các trang khác đều không thể vào được khi dùng cách này, dùng rất hạn chế
By sayaxinta_orangbanhas
#601386 173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.comthành công cả 3 mạng nhé
By Farnham
#601389 Mình VNPT, đang chỉnh DNS của gu gồ và vào vô tư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement