Phần mềm hữu ích với Internet
By Yves
By phuonghan123
By roman_holiday_1001
#601436 Mình làm y chang mà không vào dc là không vào dc , chỉ có Proxy mới vào dc thôi ... Nản quá các bạn chỉ việc gõ như sau: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! là vào được. Đã test.
By audiokien
#601439 các bạn chỉ việc gõ như sau: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! là vào được. Đã test. Firefox sẽ báo là : Kết nối không đáng tin ... Vì thế em không dám vào
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement