Phần mềm hữu ích với Internet
By britney_jean46
By Brodi
#600046 Nguyên nhân tại AVG 2012.tắt AVG download xong lại bật lên hay Tắt chức năng Accelerator:

1. Mở chương trình AVG.

2. Vào menu tools, click Advanced settings.

3. Ở khung bên trái, mở rộng LinkScanner và sau đó nhấp vào Online Shield

4. Bỏ chọn Enable Avg Accelerator

5. Apply => Ok thank nhiều. Bị tình trạng này lâu nhưng dạo vừa rồi đổi dùng qua cac Phần mềm diệt vr khác xong giờ dùng lại AVG cứ tải Youtube là mang tắt ngóm. Bực không tả ngồi sửa lỗi các kiểu không được . Dùng KIS thì active key lậu vào web nào nó cũng chặn . Đến cái AVG thì nó chặn mạng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement