Phần mềm hữu ích với Internet
By tddmkt90
#599023 Máy cơ quan mình đang mở, biết địa chỉ mac, tên máy tính. anh em v-z cho mình hỏi cho cách nào shutdown không? máy có mở teamviewer nhưng đã lỡ tay tắt mất không còn điều khiển được nữa.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement