Phần mềm hữu ích với Internet
By thangkute_1101991
#599016 Mình bị trường hợp này đã lâu, và rất thắc mắc, nhiều lần dẫn đến bực?


Tình hình là bất cứ trang nào có cần dùng tài khoản đăng nhập thì mình sẽ không đăng nhập bằng Dcom được, nếu gắn mạng dây thì vẫn được, không cần click Tích vào nút Ghi nhớ cũng Login được.


Giả sử với Vnz này nếu không Tích vào nút Ghi nhớ pass thì nó lập tức Logout ra ngay.

Forum nào hay trang nào không có tuỳ chọn Ghi nhớ là không bao giờ Login vào được? Rất nản.


Bro nào giải thích hộ cái, khắc phục được càng tốt.
By ngoisaobang_cobelanhlung
#599103 do lúc trước dcom auto đổi ip. mạng dây đâu có đổi ip nếu không reset modem. còn dcom mỗi lần connecct là 1 ip khác. nếu không tích vào ghi nhớ . # ip là out ngay
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement