Phần mềm hữu ích với Internet
By l3f_gemini_a
#599014 Mình có một tài khoản Hotmail khi nâng cấp nên Outlook rùi, tất cả các giao diện dịch vụ đã chuyển sang outlook duy chỉ nhất giao diện của mail là không chuyển, đang dùng giao diện của outlook giờ nó không chuyển dùng thấy rất chán, bạn nào biết chỉ giúp mình với.Thank các bạn nhiều!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement