Phần mềm hữu ích với Internet
By Elson
#597643 Thực chất thì vẫn chỉ là download file .swf của file tailieu.vn rồi in = máy in ảo ra file .pdf để sử dụng, nhưng mình khuyên thật sự là nhiều lúc file .pdf tạo ra không convert được đâu, và cũng rất khó chỉnh sửa nên không hoàn toàn được chưa file .pdf gốc

Thân ^_^
By thuynguyen_bmt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement