Phần mềm hữu ích với Internet
By lqd03a2longan
#596789 tình hình là mình xin bắt được wifi nhà hàng xóm vô mạng vi vu nhưng mỗi tội là nó không cho mình Download. có ai có thể giúp mình được ko. thanks.

Đây là ảnh :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!" alt="" />
By Enrique
By thuc_trinh108
#596806 cái này hình như bị chặn server hay là IP gì gì đó thì phải. không dùng idm vẪN không ĐC.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement