Phần mềm hữu ích với Internet
By rainbow_island_195169
#596788 Mình muốn nhờ các bạn đang sử dung skydrive của microsoft tư vấn giúp mình.

Khi mình cài skydrive trên máy tính, thì nó tự động đồng bộ dữ liệu web và pc với nhau. Nhưng khổ nỗi hdd mình thấp quá, mà khi mình cài đặt skydrive vào máy tính thì nó đồng bộ tương ứng với nó là nó sẽ tự động tải dữ liệu trên đó về máy tính của mình khiến hdd của mình bị đầy.

Bạn nào biết cách tắt chế độ tự động tải dữ liệu về khi đồng bộ chỉ mình với,

Cảm ơn!
By thesun_goesdown_lp
#596807 luc login nó co tùy chọn muốn sync folder nào tik đóa,ai bảo bạn cư next next k chịu đọc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement