Phần mềm hữu ích với Internet
By hoanhuy_262
#595873 2 ngày nay vừa vào face book, google, cài chrome nó bảo đồng bộ đăng nhập tài khoản gmail cũng không được, chỉ hiện r bảng thông báo:

The server's security certificate is not yet valid!

You attempted to reach Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!, but the server presented a certificate that is not yet valid. No information is available to indicate whether that certificate can be trusted. Google Chrome cannot reliably guarantee that you are communicating with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! and not an attacker. Your computer's clock is currently set to Thursday, March 15, 2012 7:29:24 AM. Does that look right? If not, you should correct your system's clock and then refresh this page.

You cannot proceed because the website operator has requested heightened security for this domain.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

mới cài lại máy, vào kiểm tra mất file host, copy trên mạng về cũng không cải thiện được gì, hình như nội dung file không giống hay là lý do khác cũng chưa biết, Pro nào có thể chỉ cách không?
By bebanhmy
#595882 Lúc trước mình dung mạng VNPT nó chặn facebook, mình dung file host để vào thị bị lỗi như vậy! theo mình nghĩ là do file host đó bạn. Bạn sửa file host lại mặc định như ban đầu đi, nếu bị chặn face thì có thể dung Ultra hay Host shield để vào face, và chỉ vào face mới dung vì dung nó sẽ bị giới hạn đường truyền và 1 số trang không vào được.
By tieuthu_vip_96
#595883 Lúc trước mình dung mạng VNPT nó chặn facebook, mình dung file host để vào thị bị lỗi như vậy! theo mình nghĩ là do file host đó bạn. Bạn sửa file host lại mặc định như ban đầu đi, nếu bị chặn face thì có thể dung Ultra hay Host shield để vào face, và chỉ vào face mới dung vì dung nó sẽ bị giới hạn đường truyền và 1 số trang không vào được. Nếu muốn vào fecebook quen chú nào làm bên viễn thông nhờ họ đổi cho cái số ID gì đó khoảng 30 giây là OK
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement