Phần mềm hữu ích với Internet
By lephamhong93_lephamhong93
#594823 bước 1 vào trang Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


bước 2 đăng ký Email

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bước 3 làm thủ tục

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bước 4 nhìn hình lưu ý là số đt sẽ không được là +849 , hay là 090 , mà là VD 9027326574

nhiều bạn không nhận được SMS là chưa chọn đúng mã VN nhìn hình dưới để xem nhá

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Có 1 SMS đến ĐT chứa code và 1 Email đến để kích hoạt

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

bước 5 Active để dùng lưu ý điền CODE nó gửi SMS cho các bạn nhé


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Login vào bằng Email đăng ký _ mật khẩu nó gửi cho các bạn và chờ nó tạo VPS đánh giá là dùng

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By d3m0n_111
By Ives
#594834 Hướng dẫn sử dụng luôn cậu à VPS Windows có gì đâu phải hướng dẫn sử dụng
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement