Phần mềm hữu ích với Internet
By zozo_pro
#594822 Kỳ lạ, hồi trước mình sài bình thường, mà lâu này mình bị nhưng hôm này mới cần nên post lên hỏi, mình vô trang share.vnn.vn thì bình thường, nhưng chỉ khi click vô đăng nhập or đăng ký thì trang nó thông báo ntn:Trang web này hiện không có

Trang web tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới.

Lỗi 103 (net::ERR_CONNECTION_ABORTED): Lỗi chưa biết.

Ai giúp mình với
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement