Phần mềm hữu ích với Internet
By riu_hbt
#594915 hôm nat máy nhà em bị hỏng em ra quán nét gần nhà dow mấy cái video thấy tốc độ nhanh khủng khiếp (quán có 15 máy thôi)

cho em hỏi các bạn đây là mạng gì vậy

[/url]
[/url]
By loving_you472000
By ch0c0ly_bjbj
#594917 hôm nat máy nhà em bị hỏng em ra quán nét gần nhà dow mấy cái video thấy tốc độ nhanh khủng khiếp (quán có 15 máy thôi)

cho em hỏi các bạn đây là mạng gì vậy

[/url]
[/url] cáp quang hay sao ấy quán gần nhà em cũng thế này dow acc vip tên Msvn lên 10mb/s
By um_ba_la_hoa_thanh_cong_chua
#594918 hôm nat máy nhà em bị hỏng em ra quán nét gần nhà dow mấy cái video thấy tốc độ nhanh khủng khiếp (quán có 15 máy thôi)

cho em hỏi các bạn đây là mạng gì vậy

[/url]
[/url] youtube host vn thì tất nhiên max speed rồi. down thử mf xem
By Hartmann
#594919 làm j có, mình xài Dcom luôn max speed mà người ta đag nói xài bằng cáp mà. dcom như tụi mình. VT ngu gì chặn. càng down nó càng được tiền
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement