Phần mềm hữu ích với Internet
By lucifer.ginta
#594076 Mấy thằng hài VNPT, nó lại giảm upstream xuống còn 416
By xu_nhok_9x
#594077 Oắt đờ heo ? E vừa đăng kí lắp mạng dây VNPT mà đọc bài này thấy bất an quá. Đăng ký mạng dây để tránh Mobi bóp, chả có nhẽ qua VNPT nó cũng bóp em à
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement