Phần mềm hữu ích với Internet
By Brittain
#594022 em không vào mamngj được 4 hôm rùi, oái oăm là 1 nữa dãy trọ vào được mạng một nữa không vào được, e đem máy đến phòng khác găm mạng thì vẫn vào vô tư, cắm dây phòng em thì có biểu dấu tam giác có dấu than màu vàng, lên mạng dò tìm sữa tùm lum rùi vẫn không vào được, các cao thủ giúp e với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tu_tra_loi
#594089 em không vào mamngj được 4 hôm rùi, oái oăm là 1 nữa dãy trọ vào được mạng một nữa không vào được, e đem máy đến phòng khác găm mạng thì vẫn vào vô tư, cắm dây phòng em thì có biểu dấu tam giác có dấu than màu vàng, lên mạng dò tìm sữa tùm lum rùi vẫn không vào được, các cao thủ giúp e với My Network Places >Properties>General>Configure>Powemanagement> bỏ dấu Alow the computer

>Advanced>Link speed&Duplex > Chọn 10MbpsFullDeplex > OK


Nếu không đươc thì là do dây mạng bị đứt 1 nhánh , hay đầu cắm bị hỏng > mua cái khác nhé
By pinkysmile99
#594090 My Network Places >Properties>General>Configure>Powemanagement> bỏ dấu Alow the computer

>Advanced>Link speed&Duplex > Chọn 10MbpsFullDeplex > OK


Nếu không đươc thì là do dây mạng bị đứt 1 nhánh , hay đầu cắm bị hỏng > mua cái khác nhé chỉ dẫn của bạn là điều chỉnh gì vậy? tại sao?
By huu.ht13
#594092 Bạn thử với cách đầu tiên là bảo cả phòng trọ bạn chuyển sang để ip động tất nhé. Nếu vẫn không được thì chuyển qua đặt tất ip tĩnh. Nếu vẫn không được bạn thông báo thử lại nhé.
By lehuyfit
#594094 bạn kiểm tra xem dây mạng có bị đức ở đâu không thử xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement