Phần mềm hữu ích với Internet
By Saber
#594020 Dưới đây là list 105 kênh tha hồ xõa (không kể các kênh trùng lặp)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Các kênh Việt Nam: VTV, VTC, Style tv, O2TV, ANTV, Vietnamnet, ...

Các kênh địa phương: Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đăklăk, Vĩnh Long, ...

Các kênh quốc tế: fox sport, star sport, MTV asian, KIDsco, DWTV, Australia Network, Animal Planet, ...

Các kênh nước ngoài có phụ đề : disney's chanel, disney's jurnio, Discovery channel, HBO-SD, HBO, cinemax, AXN,...


Để làm file list này cũng rất đơn giản, các bạn tạo một file notepad, viết câu lệnh vào rồi save dưới đuôi .m3u (nhớ là rename bỏ .txt sau file notepad rồi thay bằng .m3u)

cú pháp:

#EXTM3U
Code: #EXTINF:0,<Số thứ Tự Kênh> : <Tên Kênh>
udp://@<IP>:30120 Ví dụ với kênh VTV 1 câu lệnh sẽ như sau:
Code: #EXTINF:0,1 : VTV 1
udp://@225.1.1.61:30120 dưới đây là code của list kênh mà các bạn down ở trên (nếu không down được có thể copy code rồi tự sướng)
Code: #EXTM3U

#EXTINF:0,1 : VTV 1
udp://@225.1.1.61:30120

#EXTINF:0,2 : VTV 2
udp://@225.1.1.62:30120

#EXTINF:0,3 : VTV 3
udp://@225.1.1.63:30120

#EXTINF:0,4 : VTV 4
udp://@225.1.1.64:30120

#EXTINF:0,5 : VTV 5
udp://@225.1.1.146:30120

#EXTINF:0,7 : VTV 6
udp://@225.1.1.65:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 9
udp://@225.1.1.66:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 1 -2
udp://@225.1.1.71:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 2-2
udp://@225.1.1.72:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 3-2
udp://@225.1.1.73:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 4-2
udp://@225.1.1.74:30120

#EXTINF:0,8 : VTV 6-2
udp://@225.1.1.75:30120

#EXTINF:0,9 : One TV
udp://@225.1.1.1:30120

#EXTINF:0,10 : VTC 1
udp://@225.1.1.124:30120

#EXTINF:0,11 : VTC 2
udp://@225.1.1.122:30120

#EXTINF:0,12 : VTC 7
udp://@225.1.1.127:30120

#EXTINF:0,13 : VTC 8
udp://@225.1.1.123:30120

#EXTINF:0,14 : VTC 9
udp://@225.1.1.128:30120

#EXTINF:0,15 : VTC 14
udp://@225.1.1.101:30120

#EXTINF:0,16 : VTC 16
udp://@225.1.1.141:30120

#EXTINF:0,17 : HBO-SD
udp://@225.1.1.154:30120

#EXTINF:0,18 : HBO
udp://@225.1.1.20:30120

#EXTINF:0,19 : Cinemax-htvc
udp://@225.1.1.131:30120

#EXTINF:0,20 : AXN
udp://@225.1.1.144:30120

#EXTINF:0,21 : Disney Chanel
udp://@225.1.1.134:30120

#EXTINF:0,22 : Disney Junior
udp://@225.1.1.29:30120

#EXTINF:0,23 : Cartoon Network
udp://@225.1.1.36:30120

#EXTINF:0,24 : Kidsco
udp://@225.1.1.140:30120

#EXTINF:0,25 : MTV asian
udp://@225.1.1.37:30120

#EXTINF:0,26 : Fox Sport
udp://@225.1.1.3:30120

#EXTINF:0,27 : Star Sport
udp://@225.1.1.67:30120

#EXTINF:0,28 : Star Sport -2
udp://@225.1.1.32:30120

#EXTINF:0,28 : DW TV
udp://@225.1.1.4:30120

#EXTINF:0,29 : Australia Network
udp://@225.1.1.53:30120

#EXTINF:0,30 : Animal Planet
udp://@225.1.1.139:30120

#EXTINF:0,31 : Discovery Chanel
udp://@225.1.1.88:30120

#EXTINF:0,32 : TV5MONDE
udp://@225.1.1.28:30120

#EXTINF:0,33 : airang
udp://@225.1.1.25:30120

#EXTINF:0,34 : Chanel NewAsian
udp://@225.1.1.26:30120

#EXTINF:0,35 : fashiontv
udp://@225.1.1.27:30120

#EXTINF:0,36 : HTV 1
udp://@225.1.1.6:30120

#EXTINF:0,37 : HTV 2
udp://@225.1.1.7:30120

#EXTINF:0,38 : HTV 3
udp://@225.1.1.8:30120

#EXTINF:0,39 : HTV 4
udp://@225.1.1.9:30120

#EXTINF:0,40 : HTV 7
udp://@225.1.1.10:30120

#EXTINF:0,41 : HTV 9
udp://@225.1.1.11:30120

#EXTINF:0,44 : HTV music
udp://@225.1.1.13:30120

#EXTINF:0,45 : HTV movie
udp://@225.1.1.14:30120

#EXTINF:0,46 : Thuần Việt
udp://@225.1.1.12:30120

#EXTINF:0,47 : Du lịch & Cuộc sống
udp://@225.1.1.19:30120

#EXTINF:0,48 : FBNC
udp://@225.1.1.30:30120

#EXTINF:0,49 : HTVC-Gia dinh
udp://@225.1.1.40:30120

#EXTINF:0,50 : HITV-BTS
udp://@225.1.1.145:30120

#EXTINF:0,51 : HTV-thể thao
udp://@225.1.1.46:30120

#EXTINF:0,52 : VTC 3-Thể thao
udp://@225.1.1.125:30120

#EXTINF:0,53 : Thể ThaoTV
udp://@225.1.1.56:30120

#EXTINF:0,54 : ATV
udp://@225.1.1.52:30120

#EXTINF:0,55 : TH TP CT
udp://@225.1.1.54:30120

#EXTINF:0,56 : ANTV
udp://@225.1.1.55:30120

#EXTINF:0,57 : Style TV
udp://@225.1.1.68:30120

#EXTINF:0,58 : VOV TV
udp://@225.1.1.69:30120

#EXTINF:0,59 : Vietnamnet
udp://@225.1.1.15:30120

#EXTINF:0,60 : TTXVN
udp://@225.1.1.153:30120

#EXTINF:0,61 : O2 TV
udp://@225.1.1.118:30120

#EXTINF:0,90 : Home Shopping
udp://@225.1.1.90:30120

#EXTINF:0,91 : Hanoi 1
udp://@225.1.1.18:30120

#EXTINF:0,92 : Hanoi 2
udp://@225.1.1.70:30120

#EXTINF:0,93 : THVL 1
udp://@225.1.1.91:30120

#EXTINF:0,94 : THVL 2
udp://@225.1.1.92:30120

#EXTINF:0,95 : VTV Cần Thơ
udp://@225.1.1.108:30120

#EXTINF:0,96 : THP
udp://@225.1.1.120:30120

#EXTINF:0,97 : DRT 1
udp://@225.1.1.58:30120

#EXTINF:0,98 : DRT 2
udp://@225.1.1.59:30120

#EXTINF:0,99 : ĐN1-RTV
udp://@225.1.1.41:30120

#EXTINF:0,100 : ĐN2-RTV
udp://@225.1.1.42:30120

#EXTINF:0,101 : BTV 1
udp://@225.1.1.43:30120

#EXTINF:0,102 : BTV 2
udp://@225.1.1.44:30120

#EXTINF:0,103 : BTV 3
udp://@225.1.1.34:30120

#EXTINF:0,104 : BTV 4
udp://@225.1.1.45:30120

#EXTINF:0,105 : BTV 5
udp://@225.1.1.35:30120 Lưu ý: trên lý thuyết các bạn có thể dò 255 kênh với dải IP từ 225.1.1.1 -> 225.1.1.255

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By TheLiem_TheLiem
By truongmynga_dx
#594104 mạng nhà minh hồi trước có xem VLC bình thường mà giờ lại không xem dc nữa. các bạn cho hỏi tại sao dc không.mạng tớ là mạng FPT gói 320k/tháng bạn nào biết thì trả lời hộ mình với nhá.thanks
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement