Phần mềm hữu ích với Internet
By Dyfed
#593238 tình hình là cty em có 3 trụ sở khá xa nhau. đã lắp camera cho 3 nơi rồi. một ngày không đẹp trời ông sếp kêu làm sao cho toàn bộ dữ liệu camera ở 3 chổ lưu về 1 máy chủ, híc ai có tài liệu hay phướng pháp nào chỉ em với. Em sẽ vô cùng hậu tạ
By giet_nguoi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement