Phần mềm hữu ích với Internet
By danmecho_kholaman
#593236 các bạn cho em hỏi:

- Mình là người tạo ra nhóm đó trên facebook

- Mình set quyền admin cho một người khác trên facebook

- Ăn cháo đá bát: bị thằng kia tước quyền admin cũng như chặn luôn k cho vào nhóm đó nữa.

Thế bằng cách nào mình lấy lại quyền admin của nhóm đó hay xoá luôn nhóm đó vậy,vì nhóm đó được tạo ra từ face của mình.Thank
By so_lube
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement