Phần mềm hữu ích với Internet
By danmecho_kholaman
#593236 các bạn cho em hỏi:

- Mình là người tạo ra nhóm đó trên facebook

- Mình set quyền admin cho một người khác trên facebook

- Ăn cháo đá bát: bị thằng kia tước quyền admin cũng như chặn luôn k cho vào nhóm đó nữa.

Thế bằng cách nào mình lấy lại quyền admin của nhóm đó hay xoá luôn nhóm đó vậy,vì nhóm đó được tạo ra từ face của mình.Thank

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By so_lube
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement