Phần mềm hữu ích với Internet
By Elliot
#593234 Hiện tại cơ quan mình đang sử dụng mạng cáp quang của VNPT. Nhưng tất cả các máy tính sử dụng WinXP và Win8 (máy bàn+laptop) đều không vào được mạng dù vẫn báo có kết nối (cột sóng đầy căng). Các máy chạy Win7 thì vẫn sử dụng mạng bình thường.

Anh em nào biết xử lý tình huống này thế nào không giúp mình với!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement