Phần mềm hữu ích với Internet
By haido989
#593130 Máy mình sao không xem được video trên yahoo.vn . Còn các trang khác như youtube , facebook hay zing thì koi bình thường . Lúc vô nó hiện ô màu đen như thế này:


Bác nào biết chỉ e zới thank nhiều

Vào trình duyệt nào cũng bị như vậy hết .....
By Travion
By Erland
#593149 Mình cũng bị như thế đã làm hết cách....không có cao nhân nào ah.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement