Phần mềm hữu ích với Internet
By hiraikenaholic
#593124 tình hình là mình bấm

MAX ON gửi 888 như mọi khi thì không dc.

nó nhắn lại là" Quý khác chưa đăng kí thành công dịch vụ do lỗi hệ thống vui lòng thử lại sau " mình bị từ chiuề tới giờ chán quá ai giúp dùm mình với
By Satordi
By hanhoc411
#593173 sim ezcom không đăng kí gói max đó , bạn đăng kí gói ezmax50 ấy , cũng tương tự luộn .Max 100k tháng thì free 2GB , còn gói ezmax50 thì 500MB
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement