Phần mềm hữu ích với Internet
By qt15gdinhdinhdinh
By peghetchangkholam_198
#592199 sóng di động mà lấy chảo của vệ tinh ra bắt , quá đỉnh

Bạn có biết sóng di động nó phát từ hướng nào không? cách hướng chảo như thế nào không?
By hoanganh_vu
#592201 sóng di động mà lấy chảo của vệ tinh ra bắt , quá đỉnh

Bạn có biết sóng di động nó phát từ hướng nào không? cách hướng chảo như thế nào không? dạo này sao mấy bác gà thế.tận dụng cái chảo vệ tinh thôi chứ có nhắm lên vệ tinh mà bắt sóng đâu pro
By Erving
#592202 Nhãm vậy ông thần, này là tăng chất lượng nguồn sóng chứ có phải la hack gì đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement