Phần mềm hữu ích với Internet
By Bruno
#591124 Tình hình là FB mới cái giao diện chỗ thiết lập tài khoản có thay đổi.

Chỗ chỉnh thông báo từ mail thì mình không biết tắt chỗ nào cả.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào bật rồi thì nó ẩn cái dòng đó luôn rồi nó send mail khí thế.hic.
By haudau_92
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement