Phần mềm hữu ích với Internet
By juariaii
#591122 Như title. Mình đang dùng gói này để upload data là chủ yếu, lâu lâu download phim . Lúc còn 2Gb thì upload ngon, >2Gb upload lâu quá. Mọi người có thủ thuật nào không share mình với.


P.S : Mình đang dùng Dcom E171 u gì đó unlock dùng sim mobi
By Fillmore
#591194 Mobi có cũng chả ai share, bạn dùng tạm viettel đi , bọn nó đag phá băng thông ầm ầm kìa
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement