Phần mềm hữu ích với Internet
By leopuzz
#591120 mình đang sài con D-com VT1000. hum nay ngồi buồn cài thử Ubuntu

cài xong mới biết nó không nhận con 3G của mình, có search một lúc nhưng không thành công

ai giúp mình cài đặt nó với đa tạ
By sundayls_02
#591321 tra google là có ngay hướng dẫn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ubuntu hay Kubuntu 12.04 mình dùng cách này thành công.

Nhớ bung MobilePartner để có file install.
By diemphuong_229
#591323 còn phải xem cái usb của bạn có hỗ trợ được với linux không đẫ


nếu được thì cài PPP setting cho dễ, nhấp vào cái biếu tượng mạng nó có chữ new broadcom ...(gì đó k nhớ nữa) chọn rồi làm theo các bước trong đó là sẽ chạy được d-com, k cần cài phần mềm quản lý làm gì
By thienthanthuytinh_22491
#591324 Trong cái dcom có hướng dẫn này bạn, làm như thế này có cả phần mềm quản lí d-com luôn:

--How to Install----------------------

*You need login as root*

1. Run "install" in TERMINAL to càiMobilePartner

eg: # bash /<path>/install


2. If you had installed this software in your system before, you will get a prompt: "The software is exist, do you want overwrites? ([Y]/[N])", enter "y" to overwrites or "n" to exit.


3. If you do not had installed this software in your system before, you will get a prompt: "Please input the càipath[/usr/local/Mobile_Partner]:". Then you can input càipath(fullpath), or you may using the default path(/usr/local/Mobile_Partner) by press ENTER direct


4. Finish installing


--How to run--------------------------

* From shortcut in desktop


* Run MobilePartner in your càipath

eg: # /<install path>/MobilePartner


* Plug in your device, it will run automatically(Not supported in Xandros)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement