Phần mềm hữu ích với Internet
By Gabriele
#590921 Các bước thiết lập để trình duyệt Chrome, Firefox, Internet Explorer và Opera luôn mở ra ở chế độ duyệt web ẩn danh.


Chế độ duyệt web ẩn danh ngăn không cho trình duyệt lưu lại lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, cookie và những dữ liệu cá nhân khác của người dùng. Theo mặc định, các trình duyệt web không khởi động sẵn ở chế độ duyệt web ẩn danh mà người dùng phải bật chức năng này một cách thủ công khi cần. Tuy nhiên nếu muốn, bạn có thể thiết lập để trình duyệt luôn khởi động sẵn ở chế độ ẩn danh.


Dưới đây là các bước thực hiện đối với các trình duyệt Chrome, Firefox, Internet Explorer và Opera:

Google Chrome


Đầu tiên, xác định shortcut mà bạn dùng để mở trình duyệt Chrome - Có thể là shortcut trên màn hình desktop, Start menu hay taskbar (thanh tác vụ). Sau đó nhấn chuột phải vào shortcut đó, chọn “Properties” từ trình đơn xuất hiện.


Nếu mở trình duyệt từ shortcut trên taskbar của Windows 7 hay Windows 8, bạn sẽ phải nhấn chuột phải vào biểu tượng Google Chrome trên taskbar để xuất hiện trình đơn, nhấn chuột phải vào “Google Chrome” trong trình đơn và chọn “Properties”.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Điền thêm “ -incognito” (dấu cách, gạch ngang, “incognito”) vào cuối hộp Target. Nhấn OK.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Google Chrome sẽ luôn khởi động ở chế độ duyệt web ẩn danh khi bạn mở trình duyệt qua shortcut này. Nếu bạn dùng shortcut khác để mở Chrome, bạn phải lặp lại các bước chỉnh sửa như trên để chế độ ẩn danh được kích hoạt theo mặc định.

Mozilla Firefox


Firefox cho phép bạn tự động kích hoạt chế độ duyệt web ẩn danh thông qua cửa sổ Options. Để mở cửa sổ này, nhấn chuột vào nút menu Firefox vào chọn Options.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nhấn vào biểu tượng “Privacy” và chọn “Never remember history”. Firefox sẽ sử dụng những thiết lập (settings) giống với thiết lập của chế độ duyệt web riêng tư, mặc dù trình duyệt có giao diện không giống với giao diện duyệt web riêng tư thông thường.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Internet Explorer


Xác định shortcut mà bạn muốn dùng để mở trình duyệt Internet Explorer. Nhấn chuột phải vào shortcut đó, chọn “Properties”. Trên Windows 7 hay Windows 8, nhấn chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer trên taskbar, nhấn chuột phải vào mục “Internet Explorer” và chọn “Properties”.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Internet Explorer sẽ luôn khởi động ở chế độ duyệt web riêng tư khi bạn mở trình duyệt qua shortcut này. Nếu bạn dùng shortcut khác để mở Internet Explorer, bạn cần lặp lại các bước chỉnh sửa như trên để chế độ duyệt web riêng tư được kích hoạt theo mặc định.


Opera


Xác định vị trí shortcut dùng để mở trình duyệt Opera, nhấn chuột phải vào shortcut và chọn “Properties”. Trên taskbar của Windows 7 hay Windows 8, nhấn chuột phải vào biểu tượng Opera, nhấn chuột phải vào tên “Opera” và chọn “Properties”.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Điền thêm “ - newprivatetab” (dấu cách, gạch ngang, “newprivatetab”) vào cuối hộp Target. Nhấn OK.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Opera sẽ mở một tab duyệt web ẩn danh mỗi khi bạn khởi chạy trình duyệt qua shortcut này. Tuy nhiên, lưu ý là Opera có thiết lập duyệt web riêng tư dành cho từng tab (thẻ) riêng biệt, vì thế tùy chỉnh này chỉ mở ra một tab có chế độ duyệt web ẩn danh mỗi khi bạn khởi chạy Opera. Nếu muốn duyệt web ở chế độ ẩn danh trên các tab khác, bạn phải mở ra những tab ở chế độ riêng tư khác.


Nếu muốn hủy bỏ những thay đổi đã tạo ra trên Chrome, Internet Explorer và Opera, bạn có thể chỉnh sửa lại shortcut trở về như cũ. Riêng trên Firefox, tất cả những gì bạn cần làm là chọn mục “Remember history”.
By nguoidienbietyeu_131287
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement