Phần mềm hữu ích với Internet
By vodoi_vn
By t_pro_8x
By batum99
#590323 Thank bạn nhiều , mình quyết định dùng tiếp mạng dây khi ở nhà, còn sẽ dùng 3g khi đi đâu đó, vì bỏ không cái USB 3g cũng tiếc cái này còn ti lúc, các nhà mạng nó cho mỉnh sài như thế nào nữa? Chí phải chí phải, bỏ không làm gì phí vậy, cho mình đi. Mình ráng chạy qua tận nhà nhận luôn nhé!
By Syvwkh
#590324 ko nên dùng đâu bạn ơi, mình đang xài 3G và rất ức chế nên chuẩn bị chuyển sang ADLS đây
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement