Phần mềm hữu ích với Internet
By i_love_you_foreve_215
#590355 Chơi không được bạn ah.. thử rui nên mới nói...

Chỉ đến được bước chọn tướng thui.. còn vào chơi thì kết nối không được... game đó chống hack nên không cho kết nối qua proxy thế thì chịu tại LOL đã chơi bao giờ đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement