Phần mềm hữu ích với Internet
By bluewater200vn
By [email protected]
#590352 LOL mình chưa chơi bao giờ , chắc chơi được bạn thử xem . Chơi không được bạn ah.. thử rui nên mới nói...

Chỉ đến được bước chọn tướng thui.. còn vào chơi thì kết nối không được... game đó chống hack nên không cho kết nối qua proxy
By yoonhox
#590353 Được luôn ấy bạn. Dùng teamview gì gì cũng được. Uk, vay tks ban. De an nut thanks cái hehe. Để mình thử xem sao ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement