Phần mềm hữu ích với Internet
By lehieu_2111
#590161 Tình hình là khoảng 19h tối hôm nay e lượn face như thường lệ và có cmt trên mấy page mà có trò chơi dưới dạng" Hãy xem tương lai của bạn bằng cách copy đại 1 dòng,bỏ dấu + đi và enter nhé ♥

@+[297677460275872:0]"

Mình cóp và bấm vào được cái gì rất tệ, mình vội xóa ngay, sau đó cóp cái khác cũng tệ nên mình xóa, điên quá mình cóp cả 10 cái và làm theo, nó cũng hiện ra nhưng sau 10p khi đag chát với đứa bạn thì nó hiện ra bảng thôg báo với nội dung như sau:
HTML Code: Tài khoản của bạn đã giới hạn truy xuất
For security reasons, your account has limited access to the site for a few days. If you have any question, please contact our Giúp Center. Ai biết lỗi này khắc phục thế nào ko, nếu biết chỉ mình với, tks
By nguyenreport
#590219

Vì lý do bảo mật, tài khoản của bạn đã hạn chế truy cập vào trang web trong một vài ngày.Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

chắc phải đợi thôi bạn ak , mình chưa bị lần nào nên chưa biết cách khác phục bạn vào phần trợ giúp xem sao . còn không chắc đợi vài ngày nó mỡ tài khoản
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement