Phần mềm hữu ích với Internet
By tran_du
#590085 bên trên góc trái màn hình có cái hình ngôi sao ấy, bên cái ngôi sao có cái gì thì bạn gỡ cái đó ra là ask tự mất bạn ak Câu trả lời hay nhất, không rườm rà văn tự. Chính xác 100%
By rubiken87
#590086 Phen này khi load bác k để ý bỏ bớt cài đặt thêm rồi, click vào biểu tượng KMPlayer toolbar gần mục cở lê của google chrome, chọn hide là nó sẽ lặn luôn. chuổn hết cỡ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement