Phần mềm hữu ích với Internet
By tungonline24gio
#589091 mình đã cài google drive trên máy tính nhưng vào cài đặt để đồng bộ thì không được, làm theo hướng dẫn các bước nhưng tới bước chọn folder để lưu thì bị vướng, mình chụp màn hình lại để các bạn chỉ giúp, mình chọn những folder khác để lưu nhưng mãi không được, không hiểu tại sao nữa, máy tính trên cty thì cài bình thường, Thank các bạn giúp đỡ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By hungdinho_3188
#589099 mình đã cài google drive trên máy tính nhưng vào cài đặt để đồng bộ thì không được, làm theo hướng dẫn các bước nhưng tới bước chọn folder để lưu thì bị vướng, mình chụp màn hình lại để các bạn chỉ giúp, mình chọn những folder khác để lưu nhưng mãi không được, không hiểu tại sao nữa, máy tính trên cty thì cài bình thường, Thank các bạn giúp đỡ
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bạn chọn nơi lưu là ở folder khác foler "My Document" vẫn không được ah
By conglacc
#589100 Chọn My Document mà vẫn không được. Có ai giải được câu đó google drive này ko? giúp với...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement