Phần mềm hữu ích với Internet
By nguyen_khanhvy
#589088 - E theo dõi người khác trên Facebook lại không được

khi ân vào theo dõi lại hiện lên thế này: Subscribe Feature Limit

The user to which you are trying to subscribe has been temporarily blocked from receiving new subscribers.

- Các Pro giúp e cách bỏ chặn Sub được không ạ

Tks các pro..

Thân !
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement