Phần mềm hữu ích với Internet
By viconyeuem.rednet
#587662 Mấy bác không giúp thì thôi, sao cứ bảo là nói không hiểu gì cả. Ở dòng comment dưới có giải thích rồi mà. Kiểm tra thì để tốc độ upload nhanh, nhưng khi upload thì lại rất chậm. Cfospeed thích điều này
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement