Phần mềm hữu ích với Internet
By new_world
By Dowle
#587618 cách này của bạn hay đó nhưng mà chắc là khó bị mất lắm!. dù sao cũng thank bạn nhìu
By Zak
#587622 Không trang nào hướng dẫn vì đó là một chức năng có sẵn của facebook, đâu phải 1 mánh, 1 mẹo gì đâu? Trang web nào chả có chức năng reset/lấy lại pass? Đây là HDSD Facebook chứ chả phải 1 mánh, 1 mẹo gì cả....
By Torrey
#587623 Không trang nào hướng dẫn vì đó là một chức năng có sẵn của facebook, đâu phải 1 mánh, 1 mẹo gì đâu? Trang web nào chả có chức năng reset/lấy lại pass? Đây là HDSD Facebook chứ chả phải 1 mánh, 1 mẹo gì cả....
By nofear_bmt
#587624 mìh vừa ms bị thông báo là mất nik fb do click vào 1 đường link trên fb, nhưng nếu đăng nhập nik khác bằng mt của mình thỳ nik đó sẽ tự đợng bị khóa như nik của mình, mình đã làm theo các bước trên nhưng nó thông báo:"Tài khoản của bạn bị khóa tạm thời.

Your browser has been infected with malware. You may have been infected when you clicked on a link to watch a "shocking video" from a friend's status update or visited a website claiming to offer special features on Facebook. For example, there are sites that claim they can show you who's viewing your timeline, change the color of your timeline or Giúp you remove your timeline completely. These features don't exist.


Once infected, these malicious extensions spam your facebook friends and steal your personal information. We will Giúp you remove the malicious extensions from your browser. Please click continue to begin the process."

rồi h nik mình tự động đánh dấu friend mình vào cái link đó, ai nhấp zô là bị như v luôn,

làm sao h

thực hiện theo bạn nói thỳ nó không làm được
By vvitieubinh
#587625 mìh vừa ms bị thông báo là mất nik fb do click vào 1 đường link trên fb, nhưng nếu đăng nhập nik khác bằng mt của mình thỳ nik đó sẽ tự đợng bị khóa như nik của mình, mình đã làm theo các bước trên nhưng nó thông báo:"Tài khoản của bạn bị khóa tạm thời.

Your browser has been infected with malware. You may have been infected when you clicked on a link to watch a "shocking video" from a friend's status update or visited a website claiming to offer special features on Facebook. For example, there are sites that claim they can show you who's viewing your timeline, change the color of your timeline or Giúp you remove your timeline completely. These features don't exist.


Once infected, these malicious extensions spam your facebook friends and steal your personal information. We will Giúp you remove the malicious extensions from your browser. Please click continue to begin the process."

rồi h nik mình tự động đánh dấu friend mình vào cái link đó, ai nhấp zô là bị như v luôn,

làm sao h

thực hiện theo bạn nói thỳ nó không làm được
By anhchanglangthang496
#587626 Sao mình cũng gửi là nó cứ ghi lỗi liên kết là sao bạn. Cái mail của mình nó cũng đổi thành mail khác luôn . Thử hết cách cũng bó tay Chia buồn. Cách trên chỉ sử dụng với những account bị virus đổi pass. Chứ nó đổi mail rồi thì bạn đành kiếm cách khác hay tạo 1 cái mới thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement