Phần mềm hữu ích với Internet
By nghe_con_khong_sung
#587587 Hôm trước mình vào web taigame.org định tải vài game và chat với mấy bạn ở đó, nhưng có thằng nó nói mình bức xúc wa nên mình chửi nó vài tiếng tục tiểu, mấy phút sau thi bi khoá tài khoản, mình có 60 mấy game trong đó, bạn nào có tài khoản trên web taigame.org thì giúp mình nói với hoàng anh mởi khoá tài khoản hay có cách khác Thanks
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement