Phần mềm hữu ích với Internet
By boxgreenstar
#585037 Đã test max speed

Chia được 16 vs IDM

Resume tốt (nếu không resume không được thì làm mới lại link download chắc chắn 100% download tiếp được)


Chú ý khi get nên chờ khoảng 10s rồi bấm download để tránh lỗi không tìm thấp tập tin!


Cái hay hơn tool trước là tránh được các con dời muốn chiếm của riêng attack-source code
By moly_fashion
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement