Phần mềm hữu ích với Internet
By cobethienthan_jessica
By mushu_nhung
#585028 Đã test, nhận xét:

- tốc độ có thể nói là cũng cao

- idm chỉ bắt được 1 luồng (có lẽ thế mà tốc độ không max được)

- không thể resume

- đôi lúc có lỗi không tìm thấy dữ liệu

đó là nhận xét của mình, có gì mong bạn đừng ném gạch
By tanganngoc
#585029 Đã test, nhận xét:

- tốc độ có thể nói là cũng cao

- idm chỉ bắt được 1 luồng (có lẽ thế mà tốc độ không max được)

- không thể resume

- đôi lúc có lỗi không tìm thấy dữ liệu

đó là nhận xét của mình, có gì mong bạn đừng ném gạch
By tungonline24gio
#585035 Đã test max speed

Chia được 16 vs IDM

Resume tốt (nếu không resume không được thì làm mới lại link download chắc chắn 100% download tiếp được)


Chú ý khi get nên chờ khoảng 10s rồi bấm download để tránh lỗi không tìm thấp tập tin!


Cái hay hơn tool trước là tránh được các con dời muốn chiếm của riêng attack-source code
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement