Phần mềm hữu ích với Internet
By angel_pink_sweety
#584987 vừa yêu cầu đã có , nhanh thiệt . tks thamtu1912 nhiu nhiu nhiu lắm !
By julianree
By Barrak
#584990 Cứ tình hình get link như thế này tớ nghĩ fshare sẽ ra chính sách giới hạn BW, ví dụ cho 5GB/1 ngày, tích trữ tối đa 25GB trong 5 ngày.
Chắc chắn fshare rồi sẽ giới hạn BW để chống bị get link
By Gwynn
#584991 Cứ tình hình get link như thế này tớ nghĩ fshare sẽ ra chính sách giới hạn BW, ví dụ cho 5GB/1 ngày, tích trữ tối đa 25GB trong 5 ngày.
Chắc chắn fshare rồi sẽ giới hạn BW để chống bị get link
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement