Phần mềm hữu ích với Internet
By Kelyn
#585103 chỉnh lại r, vs mọi code có thể tìm được, mà vẫn k vào được, đành nhắm mắt làm đại. Bỏ đĩa vào repair hay cài lại windows đi cho nhanh bạn ơi, tiết kiệm thời gian nhất !
By baby_bebong_lovely
#585104 Cách vào facebook bằng file Host Mạng FPT31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 facebook.com

31.13.79.7 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.7 login.facebook.com

31.13.79.7 apps.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 graph.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.79.7 vi-vn.facebook.com

31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com

31.13.79.7 developers.facebook.com

31.13.79.7 error.facebook.com

31.13.79.7 channel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com

31.13.79.7 upload.facebook.com

31.13.79.7 register.facebook.com

31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com

31.13.79.7 pixel.facebook.com


hoặc

31.13.79.4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.4 facebook.com

31.13.79.4 apps.facebook.com

31.13.79.4 chat.facebook.com

31.13.79.4 upload.facebook.com

31.13.79.4 vupload.facebook.com

31.13.79.4 secure.facebook.com


2.2 Cách vào facebook bằng file Host mạng VNPT69.63.190.22 facebook.com

66.220.151.20 ns3.facebook.com

69.171.245.32 ns4.facebook.com

66.220.145.65 ns5.facebook.com

69.63.190.14 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.146.21 login.facebook.com

66.220.147.52 register.facebook.com

69.63.190.28 apps.facebook.com

66.220.149.70 upload.facebook.com

69.171.229.27 api.facebook.com

66.220.153.15 connect.facebook.com

82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net

69.171.227.26 chat.facebook.com

66.220.151.31 vupload.facebook.com

69.63.190.22 secure.facebook.com


hoặc

66.220.146.72 upload.facebook.com

66.220.146.72 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.146.72 facebook.com

66.220.146.72 chat.facebook.com

66.220.146.72 apps.facebook.com

66.220.146.72 vupload.facebook.com

66.220.146.72 secure.facebook.com2.3 Cách vào facebook bằng file Host mạng Viettel125.252.224.88 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.63.181.12 apps.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

66.220.153.11 apps.facebook.com

66.220.153.11 facebook.com

66.220.153.11 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

66.220.153.11 login.facebook.com


hoặc

31.13.79.6 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

31.13.79.6 facebook.com

31.13.79.6 apps.facebook.com

31.13.79.6 chat.facebook.com

31.13.79.6 upload.facebook.com

31.13.79.6 vupload.facebook.com

31.13.79.6 secure.facebook.com


2.4 Cách vào facebook bằng file Host khácDãy 1

69.171.224.20 155.channel.facebook.com

69.171.224.20 facebook.com

69.171.224.20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.20 apps.facebook.com

69.171.224.20 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

69.171.224.20 login.facebook.com

69.171.224.20 touch.facebook.com

69.171.224.20 m.facebook.com

69.171.224.20 register.facebook.com

69.171.224.20 graph.facebook.com

69.171.224.20 static.ak.connect.facebook.com

69.171.224.20 developers.facebook.com

69.171.224.20 error.facebook.com

69.171.224.20 upload.facebook.com

69.171.224.20 pixel.facebook.com

69.171.224.20 0.facebook.com

69.171.224.20 blog.facebook.com

69.171.224.20 1.152.channel.facebook.com

69.171.224.20 channel.facebook.com

69.171.224.20 0.152.channel.facebook.com

69.171.224.20 connect.facebook.com

69.171.224.20 0.50.chanel.facebook.com

69.171.224.20 error.152.channel.facebook.com

69.171.224.20 bigzipfiles.facebook.com

69.171.224.20 api.facebook.com

69.171.224.20 api-read.facebook.com

69.171.224.20 chat.facebook.com

69.171.224.20 touch.facebook.comDãy 2

153.16.15.71 facebook.com

125.252.224.88 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 error.facebook.com

127.0.0.1 activate.adobe.com


cai windows 7 bang usb


Dãy 3

60.254.175.42 facebook.com

60.254.175.42 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.42 register.facebook.com

60.254.175.42 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

60.254.175.42 blog.facebook.com

60.254.175.42 logins.facebook.com

60.254.175.42 login.facebook.com

60.254.175.42 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

60.254.175.42 graph.facebook.com

60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com

60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 error.facebook.com

60.254.175.42 developers.facebook.com

60.254.175.42 pixel.facebook.com

60.254.175.42 api.facebook.com

60.254.175.42 chanel.facebook.com

60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com

60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net

60.254.175.42 chat.facebook.com

60.254.175.42 vupload.facebook.com

60.254.175.42 secure.facebook.com

60.254.175.42 connect.facebook.com

60.254.175.42 channel.facebook.comDãy 4

96.17.180.162 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

96.17.180.162 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

96.17.180.162 facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 graph.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.facebook.com

96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com

96.17.180.162 developers.facebook.com

96.17.180.162 error.facebook.comDãy 5

96.17.180.162 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

96.17.180.162 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

96.17.180.162 facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 graph.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com

96.17.180.162 vi-vn.facebook.com

96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com

96.17.180.162 developers.facebook.com

96.17.180.162 error.facebook.com

96.17.180.162 channel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

96.17.180.162 upload.facebook.com

96.17.180.162 register.facebook.com

96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com

96.17.180.162 pixel.facebook.com

0.0.0.0 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

207.44.199.159 registeridm.com

207.44.199.16 registeridm.com

Lưu ý:

- Phụ thuộc vào mạng đang sử dụng (VNPT, Viettel, FPT...), mỗi mạng khác nhau cần file HOST khác nhau mới có thể truy cập được Facebook.

- Việc thêm những thông số vào trong file host như nêu trên có thể bị các phần mềm diệt virus (như KIS, MSE... tự động xoá, dẫn đến không vào được facebook, do đó cần kiểm tra lại
By divang_latoi
#585106 Mở file host lên rồi xóa hết nội dung trong đó, copy cái dưới đây lưu lại xem.

Code: # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost cách của bác rất ngon thank
By minh_chi
#585107 EM dùng VNPT


bình thường vào fb tốt, chạy ro ro sau khi chỉnh hosts và dns của google.


Chả hiểu sao từ hôm qua hay hôm kia, facebook load mãi không xong được cái inbox.


Hôm nay e điên quá thay hết tất cả, thử từ cách này đến cách kia, cuối cùng nhận được kết quả là lỗi như thế này:

Em đang đau lòng lắm Ai giúp em với.bạn có thể download phần mềm ultrasulf về mở lên là vào dc ngay.có thể tim thấy phần mềm đó trên gôgle
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement