Phần mềm hữu ích với Internet
By ki_en
#583650 EM dùng VNPT


bình thường vào fb tốt, chạy ro ro sau khi chỉnh hosts và dns của google.


Chả hiểu sao từ hôm qua hay hôm kia, facebook load mãi không xong được cái inbox.


Hôm nay e điên quá thay hết tất cả, thử từ cách này đến cách kia, cuối cùng nhận được kết quả là lỗi như thế này:
Invalid URL


The requested URL "/", is invalid.

Reference #9.54e0fc7d.1344445705.dec93e

Em đang đau lòng lắm Ai giúp em với.
By hooker
By amoll07
#585095 Thay DNS - Nhưng đã trả về DNS Google.

Thay file hosts, các dãy số tá lả. (mình k nhớ cái cũ là cái nào =( )
By zduongduongz0690
#585097 Mở file host lên rồi xóa hết nội dung trong đó, copy cái dưới đây lưu lại xem.

Code: # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
By sad_boy8x
#585099 hy vọng là được, hiện tai mình đang vào được bằng Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! rồi.

Chỉ sợ là như lisp4, sau 1 time thì chết luôn Hiện giờ mình thấy là chỉ cần theo dns google cái 8844 gì đấy là vào được, không phải sửa file host luôn !
By noel_fukinou
#585101 Hình như chrome đang có vấn đề, mình đổi DNS r ấy. bây giờ vào bằng FF, cài add-on.

Khổ. chỉnh lại file host đy...vào bằng addon lag mạng lắm
By miencattrang3388
#585102 chỉnh lại r, vs mọi code có thể tìm được, mà vẫn k vào được, đành nhắm mắt làm đại.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement