Phần mềm hữu ích với Internet
By loebatai_camtinhdepzai
#585137 Chỉnh file host lại đi bạn. File host mình đang dùng OK nè:
Code: 31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
69.171.224.33 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
69.171.229.72 pixel.facebook.com

31.13.79.7 logins.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 blog.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 connect.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
By Dearbourne
#585138 Đúng rồi

FPT hồi trước mình không cần chỉnh hay cài phần mềm gì cả

Nhưng từ hồi đứt cáp biển là không vào được face book -> chán

Nhưng mà máy mình phát wifi vào qua di động lại vào được face qua di động
By darkhero_hn
#585139 Đúng rồi

FPT hồi trước mình không cần chỉnh hay cài phần mềm gì cả

Nhưng từ hồi đứt cáp biển là không vào được face book -> chán

Nhưng mà máy mình phát wifi vào qua di động lại vào được face qua di động
By linhxinh_sweetcandy
#585140 Đúng rồi

FPT hồi trước mình không cần chỉnh hay cài phần mềm gì cả

Nhưng từ hồi đứt cáp biển là không vào được face book -> chán

Nhưng mà máy mình phát wifi vào qua di động lại vào được face qua di động ủa đứt cáp hùi nào vậy bạn
By bunbozoheo
#585141 Đúng rồi

FPT hồi trước mình không cần chỉnh hay cài phần mềm gì cả

Nhưng từ hồi đứt cáp biển là không vào được face book -> chán

Nhưng mà máy mình phát wifi vào qua di động lại vào được face qua di động ủa đứt cáp hùi nào vậy bạn
By Brodee
#585146 có cách nào vào chưa tớ vẫn chưa vào được, đổi host tùm lum rồi dùng hotpost shield đi bạn .ok lắm . nếu không dc thì xem bài của mấy bạn bên dưới
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement