Phần mềm hữu ích với Internet
By san.chiro
#583597 Nguyên bản tin nhắn do viettel send


[QC] Viettel thong bao: Tu 08/02/2013, khi su dung het 500MB dau tien, thue bao MIMAX duoc mua them dung luong Mobile Internet de tiep tuc truy cap voi toc do 3G. De dang ky, soan Max10 gui 109 (phi dang ky: 10.100d/lan, luu luong duoc huong: 100MB). So lan DK: TB tra truoc 5 lan/thang, tra sau:1 lan/thang. Chi tiet goi 19008198. Tu choi tin 199, soan TC gui 199.


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement