Phần mềm hữu ích với Internet
By messy_smart
#575999 hồi sáng mình có hỏi con nhỏ bạn nó xài gói cước của vina 120k/tháng khi hết dung lượng miễn phí thì băng thông giảm xuống còn 512kb/s vẫn xài luớt net, xem video bình thường có bạn nào xài gói cước này chưa xin chỉ giáo, mình đang xài gói Miu của Mobi mà tình hình bây h nhà mạng fix băng thông dữ wa nên đang tính chuyển gói cước lên 120k/tháng không biết chuyển wa vina hây tiếp tục xài mobi các bạn nào đã xài gói cước này thấy tốc độ sau khi bị bóp băng thông xuống 512kb/s xài có ổn không thì chỉ mình với chứ mình thấy băng thông 256/s chậm quá
By Boase
#584224 hồi sáng mình có hỏi con nhỏ bạn nó xài gói cước của vina 120k/tháng khi hết dung lượng miễn phí thì băng thông giảm xuống còn 512kb/s vẫn xài luớt net, xem video bình thường có bạn nào xài gói cước này chưa xin chỉ giáo, mình đang xài gói Miu của Mobi mà tình hình bây h nhà mạng fix băng thông dữ wa nên đang tính chuyển gói cước lên 120k/tháng không biết chuyển wa vina hây tiếp tục xài mobi các bạn nào đã xài gói cước này thấy tốc độ sau khi bị bóp băng thông xuống 512kb/s xài có ổn không thì chỉ mình với chứ mình thấy băng thông 256/s chậm quá hack băng thông mà bạn
By color_cosmo
#584225 thì đợt trc mình xài gói Miu toàn hack băng thông không đấy nhưng bây h mobi nó fix rồi tìm hoài chẳng ra cách nên tính chuyển lên gói cước 120k/tháng nghe nói khi bóp băng thông xuống còn 512kb/s vẫn lướt net coi phim được chỉ hơi chậm ti thôi nên cần lên đây xin ý kiến anh em
By dnk_pro
#584228 hồi sáng mình có hỏi con nhỏ bạn nó xài gói cước của vina 120k/tháng khi hết dung lượng miễn phí thì băng thông giảm xuống còn 512kb/s vẫn xài luớt net, xem video bình thường có bạn nào xài gói cước này chưa xin chỉ giáo, mình đang xài gói Miu của Mobi mà tình hình bây h nhà mạng fix băng thông dữ wa nên đang tính chuyển gói cước lên 120k/tháng không biết chuyển wa vina hây tiếp tục xài mobi các bạn nào đã xài gói cước này thấy tốc độ sau khi bị bóp băng thông xuống 512kb/s xài có ổn không thì chỉ mình với chứ mình thấy băng thông 256/s chậm quá 512Kbps = 64kb/s . 64kb/s download 1GB mất 4h30' => tự hiểu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement