Phần mềm hữu ích với Internet
By bin8291792
#584309 theo ý kiến của mình là thế này,

Vấn đề phát sinh từ chính cái bộ đếm dung lượng của phần mềm, nếu fix được cái bộ đếm dung lượng này thì sẽ không còn 20mb hay 200mb nữa.

Vấn đề là ai pro viết được phần mềm fix cái này. chăc không phải nó vậy bỏ sim khác vào thì sao
By hueptm77
#584310 mình nghĩ viettel cho hack thôi, chủ yếu là tạo sự hấp dẫn với các mạng khác. có thể là 3 anh viettel, mobi, vina đã thoả thuận từ trước về việc trọn gói dcom 3g và giới hạn băng thông. chứ cái vụ này nó chỉ cần thêm vài ba câu lệnh kiểm tra tốc độ là được ngay. 1 công ty lớn như vậy làm sao lại không sửa được 1 lỗi đơn giản như vậy trừ khi nó cố ý không sửa
By girllaocai_thichtimboydeptrai_87
#584311 mình nghĩ viettel cho hack thôi, chủ yếu là tạo sự hấp dẫn với các mạng khác. có thể là 3 anh viettel, mobi, vina đã thoả thuận từ trước về việc trọn gói dcom 3g và giới hạn băng thông. chứ cái vụ này nó chỉ cần thêm vài ba câu lệnh kiểm tra tốc độ là được ngay. 1 công ty lớn như vậy làm sao lại không sửa được 1 lỗi đơn giản như vậy trừ khi nó cố ý không sửa
By Wyrttun
#584312 mình nghĩ viettel cho hack thôi, chủ yếu là tạo sự hấp dẫn với các mạng khác. có thể là 3 anh viettel, mobi, vina đã thoả thuận từ trước về việc trọn gói dcom 3g và giới hạn băng thông. chứ cái vụ này nó chỉ cần thêm vài ba câu lệnh kiểm tra tốc độ là được ngay. 1 công ty lớn như vậy làm sao lại không sửa được 1 lỗi đơn giản như vậy trừ khi nó cố ý không sửa đúng đấy,làm jf có truyên 1 công ty lớn nhu vậy jd lây

ị không sử đuọc máy cái lỗi nhỏ như vay?
By vietphuong151024
#584313 mình nghĩ viettel cho hack thôi, chủ yếu là tạo sự hấp dẫn với các mạng khác. có thể là 3 anh viettel, mobi, vina đã thoả thuận từ trước về việc trọn gói dcom 3g và giới hạn băng thông. chứ cái vụ này nó chỉ cần thêm vài ba câu lệnh kiểm tra tốc độ là được ngay. 1 công ty lớn như vậy làm sao lại không sửa được 1 lỗi đơn giản như vậy trừ khi nó cố ý không sửa đúng đấy,làm jf có truyên 1 công ty lớn nhu vậy jd lây

ị không sử đuọc máy cái lỗi nhỏ như vay?
By hoacomay1727
#584314 đúng đấy,làm jf có truyên 1 công ty lớn nhu vậy jd lây

ị không sử đuọc máy cái lỗi nhỏ như vay? Cái lỗi này không phải là nhỏ đâu bạn, mà là lỗi tất yếu, chả có cách nào để sửa cả trừ khi VT nó đổi tần số băng thông rộng hơn 4G (tiền đâu ra), Vấn đề ở đây chính là tốc download bất thường của các bạn và dung lượng các bạn tải về.Cách này là tốt nhất của nó đấy các bạn ạ
By jojoolio121
#584315 đúng đấy,làm jf có truyên 1 công ty lớn nhu vậy jd lây

ị không sử đuọc máy cái lỗi nhỏ như vay? Cái lỗi này không phải là nhỏ đâu bạn, mà là lỗi tất yếu, chả có cách nào để sửa cả trừ khi VT nó đổi tần số băng thông rộng hơn 4G (tiền đâu ra), Vấn đề ở đây chính là tốc download bất thường của các bạn và dung lượng các bạn tải về.Cách này là tốt nhất của nó đấy các bạn ạ
By longhaihqdl
#584316 theo ý kiến của mình là thế này,

Vấn đề phát sinh từ chính cái bộ đếm dung lượng của phần mềm, nếu fix được cái bộ đếm dung lượng này thì sẽ không còn 20mb hay 200mb nữa.

Vấn đề là ai pro viết được phần mềm fix cái này. Theo mình thì có lẽ không phải từ bộ đếm dung lượng phần mềm của trình quản lý D-com. Vì khi Connect trong Network rồi tắt D-com thì nó vẫn tự ngắt sau 20MB. Vậy thì do trình quản lý của nhà mạng. Nghĩ thế...
By rocklonely1088
#584317 theo ý kiến của mình là thế này,

Vấn đề phát sinh từ chính cái bộ đếm dung lượng của phần mềm, nếu fix được cái bộ đếm dung lượng này thì sẽ không còn 20mb hay 200mb nữa.

Vấn đề là ai pro viết được phần mềm fix cái này. Theo mình thì có lẽ không phải từ bộ đếm dung lượng phần mềm của trình quản lý D-com. Vì khi Connect trong Network rồi tắt D-com thì nó vẫn tự ngắt sau 20MB. Vậy thì do trình quản lý của nhà mạng. Nghĩ thế...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement