Phần mềm hữu ích với Internet
By si.roho
#584407 bác có cách j thế. share e voi'. [email protected] thanks bác trước. ông leevn89 toàn chém gió thôi, tin làm gì =="
By cobengocxit_yumi
#584408 Mình nghĩ nó thả thôi

Chứ nó mà bóp dái có mà thọt hết

Mịa nó chứ sao không tăng tốc độ mạng lên 1 tý

Xem phim online thôi cũng được

Bóp Vl

Chúng nó kinh doanh trên sự bực tức của dân VN
By thucle77
#584410 nếu nó không bóp thì max BW ở tầm 50kb/s bạn chịu không hspa hay hspda đều 50kb . nó không bóp thì lấy $ đâu thu 3g . họa chăng nó không bóp 3g khi nó ra gói cước ngang với adsl tầm 350k-500k 1 tháng bạn chọn 50k hay 500k nào
By Darron
#584411 Free hết thì tiền đâu nâng cấp hạ tầng 3g bạn. Nếu háck được thì xài còn không được thì...xùy xùy thôi ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement